Regulamin sklepu internetowego Etniczna pracownia drewna.pl

 

Sprzedaż produktów za pośrednictwem sklepu www.etnicznapracowniadrewna.pl realizuje Klaudia i Patrycja Rogóż.

 • Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail progoz0707@wp.pl
 • Adres korespondecyjny sklepu to : Ul. Traugutta 1, 57-300 Kłodzko

Definicje

 Klient– oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z powyższym regulaminem oraz przepisami prawa mogą być świadczone usługi w formie elektronicznej lub z którym zawarta może być umowa sprzedaży.

 • Kosument – to w rozumieniu regulaminu osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarcza lub zawodową.
 • Przedsiębiorca – to w rozumieniu regulaminu osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, ktorej ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Regulamin – niniejszy zbiór zasad użytkowania serwisu internetowego meblenametry.pl za pośrednictwem którego klient może dokonywać zamówień droga elektroniczną w sklepie internetowym
 • Sprzedawca – oznacza Klaudię Rogóż prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Etniczna Pracownia Drewna z siedzibą w Kłodzku przy ulicy Traugutta 1, 57-300
 • Towar – oznacza produkt prezentowany i opisany za pośrednictwem sklepu internetowego przez sprzedawce, właściciela sklepu www.Etnicznapracowniadrewna.pl
 • Umowa sprzedaży – to umowa sprzedaży w rozumieniu kodeksu cywilnego, pomiędzy sprzedawcąklientem, za pośrednictwem dostawcy, określonego według zamówienia
 • Dostawa– oznacza firmę kurierską, czyli podmiot z którym współpracuje sprzedawca z zakresie dokonywania dostawy towarów
 • Zamówienie – oświadczenie woli klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające specyfikacje, liczbę i wygląd towaru oraz sposób dostawy
 • Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Postanowienia ogólne

 • Zakup towaru w sklepie www.Etnicznapracowniadrewna.pl jest możliwy bezpośrednio na stronie internetowej przy użyciu formularza zamówień lub poprzez adres e-mail progoz0707@wp.pl. Zakup na stronie internetowej jest możliwy bez rejestracji w serwisie.
 • Wszystkie ceny produktu są opisane w karcie zakupu produktu na stronie sklepu. Ponieważ przy produkcji używamy surowców naturalnych, ich finalny wygląd może odbiegać od tego na egzemplarzu pokazowym na stronie sklepu.
 • Klient zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem sklepu przed dokonaniem zakupu. Regulamin sklepu określa zasady zakupów, prawa i obowiązki klienta oraz sprzedawcy. Klient przed dokonaniem zakupu musi potwierdzić zapoznanie się z regulaminem.
 • Regulamin sklepu jest ogólnodostępny, zamieszczony w stopce strony, może być wielokrotnie odczytywany i pobierany przez użytkownika.
 • Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy zawieranej pomiędzy kupującym oraz sprzedawcą.
 • W przypadku gdy zamówienie towaru odbywa się poprzez adres mejlowy, kopia niniejszego regulaminu zostaje przesłana do klienta.

Klient musi potwierdzić, że o istnieniu regulaminu został poinformowany, że się z nim zapoznał i ostatecznie go akceptuje.

 • Kupujący oraz sklep komunikują się za pomocą środków przekazu na odległość. Korespondencja telefoniczna, mejlowa.
 • Wszystkie ceny produktów na stronie są cenami netto, podanymi w Złotych Polskich (PLN). Koszty dostawy towaru, transportu towaru, ewentualnych transportów zwrotnych oraz montażu i wniesienia nie sąwliczone w cene produktu.
 • Sprzedający ma obowiązek poinformować kupującego o kosztach dostawy lub transportu przed złożeniem zamówienia. Koszty zależne są od cennika danego przewoźnika lub spedytora.
 • Wszelkie prawa, z włączeniem majątkowych praw autorskich praz praw do własności intelektualnej, nazwy sklepu oraz domeny, strony internetowej i jej zawartości stanowią własność sprzedawcy, właściciela sklepu i korzystanie lub udostepnianie ich osobom trzecim jest niedozwolone. Praw autorskich do treści zamieszczanych na stronie www.Etnicznapracowniadrewna.pl może udzielać jedynie właściciel, tj.
 • W celu korzystania z serwisu klient musi posiadać dostęp do aktywnego konta poczty elektronicznej.
 • Zakazane jest wykorzystywanie przez klienta treści sklepu internetowego lub jego usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osób trzecich
 • Zakazane jest wykorzystywanie zasobów i funkcji sklepu internetowego w celu prowadzenia przez klienta działań które miały by negatywny wpływ na interes sprzedawcy.

Składanie zamówień

 • Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
 • Meble o indywidualnych specyfikacjach, wymiarach i kolorach można zamawiać jedynie za pośrednictwem poczty eletronicznej. Po złożeniu zamówienia każdy klient otrzymuje formularz zwrotny podsumowujący szczegóły zamówienia oraz niniejszy regulamin do zaakceptowania.
 • Wybór zamawianych towarów przez klienta dokonywany jest za pomocą umieszczenia produktu w koszyku, poprzez kliknięcię przycisku ‘dodaj do koszyka’.
 • Klient ma możliwość edytowania zawartości koszyka w trakcie składania zamówienia, zmieniania oraz dodawania jego zawartości.
 • W przypadku zamówień na dużą skalę, zamawiający może zwrócić się do sprzedawcy drogą mejlową z prośbą o obniżenie kosztów dostawy.

 Wysłanie formularza zakupu następuję w momencie naciśnięcia przez kupującego przycisku ‘zamawiam i płacę’. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja niniejszego regulaminu. Klient przed złożeniem zamówienia jest poinformowany o czasie oczekiwania na dostawę, koszcie dostawy oraz koszcie produktów.

 • Po wpisaniu danych do formularza zamówienia przez klienta, wygenerowane zostanie podsumowanie zamówienia.
 • Złożenie oraz opłacenie zamówienia stanowi złożenie przez klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia.
 • Sprzedawca jest zobowiązany przesłać na adres mejlowy klienta potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Stanowi to prawną umowę sprzedaży produktów pomiędzy kupującym a sprzedającym.
 • Klient dokonuje płatności za zamówione towary w formie ustalonej ze sprzedawcą. Płatności są przyjmowane drogą elektroniczną, klient posiada możliwość wyboru formy zapłaty spośród tych podanych na stronie sklepu etnicznapracowniadrewna.pl
 • W przypadku gdy klient składa zamówienie za pomocą poczty elektronicznej, sklep dostarcza klientowi informacje zwrotną zawierającą wycene zamówienia, oszacowane koszty wysyłki i transportu oraz przybliżony czas realizacji.
 • Podane kwoty są zawsze kwotami netto w Polskich Złotych (PLN).
 • Po akceptacji przez kupującego wyceny i wyrażenia chęci zakupu przedmiotu Sklep przesyła klientowi drogą elektroniczną formularz zamówienia wraz z pełną specyfikacją produktu oraz danymi zamawiającego, a także regulamin sklepu.
 • Klient jest zobowiązany potwierdzić zgodność formularza zamówienia oraz potwierdzić zapoznanie się z regulaminem sklepu i jego akceptacje.
 • Zaksięgowanie wpłaty od kupującego na koncie firmowym sklepu uznaje się za początek terminu realizacji zamówienia. Sklep jest zobowiązany potwierdzić przyjęcie zamówienia w ciągu 3 dni roboczych od dnia odtrzymania wpłaty. W tym momencie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy sklepem a kupującym.

 

Dostawa

 • Sprzedawca zamieszcza informację na stronie internetowej sklepu o liczbie dni roboczych potrzebnych na dostarczenie towaru do klienta.
 • W przypadku zamówienia towarów o różnym terminie realizacji, dostawa towaru będzię realizowana częściami lub terminem dostawy będzie najdłuższy podany czas realizacji.
 • Jeżeli termin realizacji zamówienia okaże się krótszy, sprzedawca ma obowiązek poinformować o tym klienta.
 • Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Rrzeczypospolitej Polskiej i odbywa się na adres dostawy wskazany przez klienta w formularza zamowienia.
 • Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć towar będący przedmiotem umowy sprzedaży bez jakichkolwiek wad.
 • Dostawa towarów odbywa się przesyłką kurierską lub spedycją w zależności od gabarytu towaru.
 • Klient zobowiązany jest podać numer telefonu kontaktowego, które zostanie przekazany dostawcy w celu potwierdzenia godzin dostawy.
 • W dniu przygotowania towaru do wysyłki klientowi przekazywana jest drogą elektroniczną bądź telefonicznie informacja potwierdzająca nadanie przesyłki. W przypadku niedogodności, klient ma prawo zmienić termin realizacji, lecz nie później niż do 5 dni roboczych od daty powiadomienia.
 • Sklep nie odpowiada za wniesienie towaru do domu klienta. W przypadku produktów o dużym gabarycie (powyżej 5 kg) zaleca się zorganizowanie dodatkowej pomocy, minimum 2 osób. W przypadku firmy kurierskiej, kwestie wniesienia towaru należą do indywidualnych ustaleń klienta z tymi podmiotami. Sklep nie jest zobowiązany i nie ponosi kosztów wniesienia towaru do domu klienta.
 • Przy zamówieniach o niestandardowych wymiarach, zaleca się aby klient wcześniej dokonał pomiarów szerokości wszystkich drzwi aby upewnić się, że towar może być bez przeszkód umieszczony w miejscu jego przeznaczenia.
 • Koszty dostawy towaru są ustalane indywidualnie dla każdego zamówienia.
 • Przy odbieraniu przesyłki kupujący powienien sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu podczas transportu. W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń, kupujący ma prawo odmowić przyjęcia zamowienia, sporządzając protokół w obecności kuriera.
 • W przypadku nieobecności klienta pod wskazanym adresem, dostawca jest zobowiązany podjąć próbę kontaktu telefonicznego z kupującym, celem ustalenia terminu w którym klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania towaru do sklepu sprzedawcy przez dostawcę, sprzedawca skontaktuje się z klientem drogą elektroniczną w celu ustalenia ponownego terminu dostawy oraz ustalenia nowych kosztów dostawy, które pokrywa kupujący.
 • Dostawa produktów do klientów odbywa się za pośrednictwem osób trzecich, tj. niezależnych zewnętrznych firm kurierskich, firmy DPD oraz prywatnej spedycji.
 • Czas dostawy nie jest zależny od sprzedawcy, jednak powinien on wynosić do 48 godzin od nadania przesyłki.
 • Dostawy realizowane są wyłącznie w dni ustawowo niewolne od pracy.
 • Koszty dostawy nie obejmują wniesienia meblu do lokalu klienta.
 • Towary o małym gabarycie, do 5kg są wysyłane w zabezpieczonych, kartonowych opakowaniach, o ile sytuacja na to pozwala.
 • Towary o dużym gabarycie umieszczane są na specjalnych paletach dostosowanych do kształtu mebla podczas transportu.
 • Wszystkie przedmioty przez wysyłką są odpowiednio zabezpieczone i zapakowane, a każda wysyłka posiada wykupiona opcje ‘Przedmiot delikatny/szkło’.
 • Klient nie ma możliwości odbioru osobistego towaru.
 • Koszty dostawy pokrywa kupujący.

Płatności

 1. Klient składający zamówienie za pośrednictwem sklepu ma możliwość uiszczenia opłaty:
 2. Przelewem na numer konta bankowego Alior Bank 9424 9000 0500 0040 0078 6445 91
 3. Płatności za pośrednictwem platformy PayU
 • Jeżeli klient wymaga wystawienia faktury VAT, jest zobowiązany zawnioskować o to wcześniej.
 • Wszystkie ceny podawane na stronie to ceny netto (bez podatku VAT) wyrażone w polskich złotych. Ceny produktów nie obejmują kosztów dostawy, które zostały określone w dodatkowym opisie na stronie produktu.
 • Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu płatności za produkt wraz z wcześniej ustalonymi kosztami dostawy na koncie sklepu i po przesłaniu do klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

Prawo odstąpienia od umowy

 • Konsument, który zawarł ze sklepem umowę na odległość, ma prawo od niej odstąpić bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy, licząc od daty otrzymania ostatniej zakupionej rzeczy.
 • Odstąpienie od umowy jest możliwe tylko w przypadku produktów standardowych tj. wyszczególnionych na stronie. Status produktu niestandardowego jest ujęty w potwierdzeniu zamówienia przesyłanym przez sprzedawcę.
 • Termin posiadania produktu rozpoczyna się w momencie dostarczenia go do klienta.
 • Należy poinformować sklep o chęci odstąpienia od umowy wysyłając pocztą tradycyjną oświadczenie na adres wskazany w zamówieniu.
 • Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie poinformować drogą elektroniczną o przyjęciu oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 • W celu odstąpienia od umowy, kupujący jest zobowiązany odesłać towar wraz z dowodem zakupu na adres wskazany uprzednio przez sprzedawce.
 • Towar powinien być odesłany w stosownym opakowaniu, z zakowaniem należytej staranności, z uwagą na rodzaj i gabaryty produktu.
 • Kosument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu w wyniku jego użytkowania. Rzeczowo wyceniona kwota przez sprzedającego odpowiadająca zmniejszeniu wartości produktu może zostać potrącona z kwoty reklamacji.
 • Sklep ma obowiązek zwrócić koszty towaru w terminie do 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży, lub otrzymania towaru – w zależności ktora czynność nastąpi jako pierwsza.
 • Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiej samej metody, w jakiej dokonana była pierwotna zapłata za towar.
 • Jeżeli konsument korzystający z prawa do odstąpienia od umowy wybrał sposób dostarczenia towaru w inny niż pierwotny sposób i towar zostanie uszkodzony lub niedostarczony, sprzedawca nie ma obowiązku zwrócić kosztów za towar kupującemu.
 • Prawo do odstąpięnia od umowy sprzedaży nie przysługuje klientowi który zamówił towar prefabrykowany, wyprodukowany według indywidualnych specyfikacji klienta, na jego zamówienie, według niestandardowego projektu.
 • W związku z powyższym sprzedawca ma obowiązek zaznaczyć w zamówieniu iż projekt został wykonany na ‘indywidualne zamówienie’. Zamówienia przyjmowane drogą elektroniczną również objęte są kategorią zamówień niestandardowych. Pozostałe produkty mogą być zwrócone do 14 dni roboczych zgonie z Ustawą z dnia 30 maja 2017r o prawach konsumenta.

Rękojmia i reklamacje

 • Sprzedawca zobowiązuję się dostarczyć klientowi towar wolny od wszelkich wad oraz uszkodzeń.
 • Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 12 miesięcy od sprzedaży towaru.
 • Aby odstąpić od umowy należy poinformować, drogą elektroniczną biuro firmy w przeciągu 14 dni roboczych od otrzymania zamówienia. Koszty zwrotu towaru niewadliwego pokrywa kupujący.Adres do wysyłki należy wcześniej uzgodnić ze sklepem. Towar powinien być zapakowany stosownie do jego gabarytu oraz specyfikacji, z należytą starannością, mając na uwadze rodzaj transportu. Dowód zakupu należy dołączyć do zwracanej przesyłki.
 • Zwrot kosztów towaru oraz dostawy następuje w ciągu 14 dni od otrzymania przez nas przesyłki.
 • Według gwarancji, sklep odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna powstała w ciągu 24 miesięcy od daty zakupu.
 • Reklamacje przyjmowane są drogą elektroniczną na adres e-mail sklepu.
 • W przypadku stwierdzenia reklamacji na korzyść klienta, sklep ma obowiązek naprawić, wymienić lub obniżyć cenę wadliwego produktu. Jeżeli wymiana lub naprawa jest niemożliwa z przyczyn technicznych, sklep ma obowiązek zwrotu kosztów za reklamowany produkt w ciągu 14 dni.

Postanowienia końcowe

 • Umowy pomiędzy sklepem www.Etnicznapracowniadrewna.pl a klientem zawierane są w języku polskim.

 W zakresie nieregulowanym w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego, a w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r., ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r.